buy office 2016 key sale office 2013 key sale

Nový laminátor FOLIANT 52-HP

Instalovali jsme nový laminátor FOLIANT ve formátu B2, s hydropneumatickým p?ítlakem a automatickým nakládáním – pro vyšší výkon a kvalitu.